omslagfoto egelsheim.jpg

Commissies

We zouden geen goede Nederlandse vereniging zijn als we geen commissies hadden. Die commissies zijn er niet zomaar, ze nemen het bestuur veel werk uit handen. De volgende zijn in ons koor aanwezig:

De muziekcommissie

Samen met de dirigent, die daarin een heel belangrijke rol vervult als artistiek leider van het koor, beslist de commissie welke muziekstukken worden aangeschaft en gezongen. Ze stelt de programma's samen van de concerten, de uitvoeringen en de begeleiding van de eucharistievieringen. Beide koren hebben een eigen muziekcommissie.

De reiscommissie

Egelsheim maakt elke drie jaar een concertreis naar het buitenland en dat brengt veel organiseren met zich mee. In feite heeft de commissie carte blanche, maar er vindt wel een regelmatige terugkoppeling plaats naar het bestuur en de deelnemende leden. Aan de concertreis nemen in hoofdzaak alleen de leden van Egelsheim deel, maar ze is ook toegankelijk voor de leden van Happy Sound mits die deelnemen aan de noodzakelijke repetities t.b.v. de concertreis.
Uit een enquete is gebleken dat de leden van Happy Sound ook wel interesse hadden in een concertreis, dit resulteerde in een commissie die er voor zorgde dat zij in 2014 voor het eerst op concertreis gingen. De tweede concertreis vond plaats in 2018. De commissie is bezig met de voorbereidingen voor de concertreis in 2021. 

 
De kascontrolecommissie

Deze controleert de boekhouding van de vereniging die bijgehouden wordt door de penningmeester en toetst die op juistheid, doelmatigheid en rechtmatigheid.

De bibliothecarissen

Zij verzorgen de bibliotheek en voorzien de leden van de juiste partituren. Beide koren hebben hun eigen bibliotheek en bibliothecarissen.