omslagfoto egelsheim.jpg

Wie zijn wij

Wij zijn een Hegelsomse vereniging en nauw verbonden met het reilen en zeilen van deze plaats. Hegelsom ligt in Noord-Limburg en is een kerkdorp van de gemeente Horst aan de Maas. Het van oorsprong agrarische dorp telt ongeveer 1850 zielen en kent een bloeiend verenigingsleven met op cultureel gebied o.m. een fanfare, een toneelgezelschap en vier koren. Een kerkkoor, een seniorenkoor, een kinderkoor en wij.

En wij zijn dus de Gemengde Zangvereniging Egelsheim met zo´n 102 leden. De vereniging bestaat uit twee afzonderlijke koren:
  • Egelsheim, het oorspronkelijke koor, dat 66 leden telt;
  • De Vocal Group Happy Sound met 36 leden;
Overigens zijn niet alle leden in Hegelsom woonachtig; ruim één derde woont in Horst of in de omliggende plaatsen.

Egelsheim heeft notarieel vastgelegde statuten, is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en bezit daardoor rechtspersoonlijkheid.

In 1996 onderging de vereniging een grote verandering. Er kwam een nieuw koor bij, de Vocal Group Happy Sound. En wat tot dan toe "Egelsheim" was geweest werd lange tijd Groot Koor genoemd, maar tijdens de algemene ledenvergadering van 2009 is de naam gewijzigd in die van "Egelsheim". De geschiedenis van de Gemengde Zangvereniging Egelsheim is dan ook tot en met 1995 de geschiedenis van wat nu Egelsheim is. 

Egelsheim en Happy Sound zingen meerstemmig in de registers sopraan, alt, tenor en bas (SATB). John Wauben is sinds 2000 dirigent van Egelsheim. Jules Luesink is vanaf 1 februari 2019 de dirigent van Happy Sound. De begeleiding van Egelsheim en de Vocal Group Happy Sound is vanaf 2007 in handen van de pianiste Ludmila Seroo-Ferroni. Over hen later meer.